Předběžný odborný program

čtvrtek 20. 6.

17.00–18.00 Jak nepokazit flexibilní endoskop (workshop servisního týmu společnosti Olympus)

Miroslav Zajíc
Regional Repair Centre, Olympus
Jan Šmejkal
Field Service, Olympus
workshop se koná v budově II. interní kliniky FN Olomouc (budova Y)

18.00–19.00 Workshop – EURCP, nový koncept pankreatobiliární endoskopie
(počet účastníků limitován, nutná registrace)
workshop se koná v budově II. interní kliniky FN Olomouc (budova Y)
19.00–22.00 Setkání faculty
 

pátek 21. 6.

07.30–08.30 Registrace účastníků
08.30 Zahájení
08.45–11.00 Živé přenosy z 2. interní kliniky FN Olomouc
11.00–11.30 Přednáška zahraničního hosta: Marc Giovannini, Francie: EURCP
11.30–12.30 Oběd
12.30–14.30 Živé přenosy z 2. interní kliniky FN Olomouc
14.30–15.00 Přednáška zahraničního hosta: Urban Arnelo, Švédsko: Cholangioskopie a pankreatoskopie
16.00–16.00 Diskuse nad jednotlivými případy
16.00 Ukončení odborné části
18.00–22.00 Neformální zakončení workshopu s diskusí