Úvodní slovo

Vážení příznivci digestivní endoskopie,

11 předchozích let jsme se scházeli v Ostravě u příležitosti nej­vět­ší­ho mo­rav­ské­ho en­do­sko­pic­ké­ho workshopu Ostrava Live Endoscopy. Jeho základnou byla Vítkovická nemocnice v Ostravě a ne­za­mě­ni­telnou kulisou oblast Dolních Vítkovic.

For the times they are a-changing,

letošní workshop uspořádáme v Olomouci na novém en­do­sko­pic­kém pra­co­viš­ti 2. interní kliniky FN Olo­mouc. Ačkoli se en­do­sko­pic­ké zázemí mění, to důležité zachováme – tým en­do­sko­pis­tů z celé České republiky, včetně Vítkovické nemocnice. Náhoda přála tomu, že nemusíme měnit akronym akce – OLE.

Letošním nosným tématem je koncept EURCP+, který přináší nový rozměr do pankreatobiliární endoskopie. K vidění ale bude celé spektrum současné digestivní endoskopie.

Vážení přátelé, jménem organizátorů Vás do Olomouce srdečně zvu. Věřím, že přijedete a vytvoříte tradičně kvalitní auditorium. Těšíme se na Vás.

For the wheel's still in spin

Za tým organizátorů
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Důležité termíny

21. 2. 2019   Spuštění on-line registrace (včasný poplatek)
13. 5. 2019   Nejzazší termín pro včasnou registraci
6. 6. 2019   Uzavření on-line registrace
20. a 21. 6. 2019   International Workshop Olomouc Live Endoscopy 2019